Fei Tai Ma Bing

Fei Tai Ma Bing
沱茶飞台马饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Ma Bing 2014 Fei Tai Ma Bing 357g
28 pieces in a tong.