Er Xing Ban Zhang

Er Xing Ban Zhang
二星班章

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Er Xing Ban Zhang 2003 Er Xing Ban Zhang 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian