Dong Fang Mei Yun

Dong Fang Mei Yun
东方美韵

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Dong Fang Mei Yun 2016 Dong Fang Mei Yun 357g