Dianhun
滇魂

Propose Changes

Xizi Hao

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jingmai

Productions

2009 Dianhun 400g