Diangu Ziya
滇古紫芽
Diangu Purple

Propose Changes

Xizi Hao

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Fengqing

Productions

2009 Diangu Ziya 250g