Diangu Iron
滇古鐵餅

Propose Changes

Xizi Hao

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Fengqing

Productions

2009 Diangu Iron 400g