Dan Qing Shu Bing

Dan Qing Shu Bing
丹青熟饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Dan Qing Shu Bing 2013 Dan Qing Shu Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian