Da Long Zhu

Da Long Zhu
大龙柱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Da Long Zhu 2010 Da Long Zhu 357g
14 pieces in a tong, 28 pieces in a jian