Chun Jian Qing Tuo

Chun Jian Qing Tuo
春尖青沱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chun Jian Qing Tuo 2012 Chun Jian Qing Tuo 250g
48 pieces in a tong.