Chuan Shi

Chuan Shi
传世

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chuan Shi 2014 Chuan Shi 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian