Chuan Qi

Chuan Qi
传奇

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chuan Qi 2015 Chuan Qi 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian