Chen Xiang Xiao Tuo Cha

Chen Xiang Xiao Tuo Cha
老同志 陈香小沱茶

Propose Changes

Haiwan

5g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

  Chen Xiang Xiao Tuo Cha 2016 Chen Xiang Xiao Tuo Cha 5g