Chen Xiang Hou Yun

Chen Xiang Hou Yun
陈香厚韵

Propose Changes

Menghai Tea Factory

2000g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chen Xiang Hou Yun 2016 Chen Xiang Hou Yun 2000g
4 pieces in a tong.