Chen Xiang Da Ye

Chen Xiang Da Ye
老同志陈香大叶

Propose Changes

Haiwan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chen Xiang Da Ye 2012 Chen Xiang Da Ye 1000g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian