Chen Nian Lao Shu

Chen Nian Lao Shu
老同志陈年老树

Propose Changes

Haiwan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chen Nian Lao Shu 2016 Chen Nian Lao Shu 500g