Chen Nian Cha Zhuan

Chen Nian Cha Zhuan
老同志陈年茶砖

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chen Nian Cha Zhuan 2002 Chen Nian Cha Zhuan 250g