Cang Xiang Bing Cha

Cang Xiang Bing Cha
老同志藏香饼茶

Propose Changes

Haiwan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Cang Xiang Bing Cha 2012 Cang Xiang Bing Cha 500g
7 pieces in a tong.