Bu Lang Qing Bing

Bu Lang Qing Bing
布朗青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bu Lang Qing Bing 2010 Bu Lang Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian