Bo Jin Fang Zhuan

Bo Jin Fang Zhuan
铂金方砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

60g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bo Jin Fang Zhuan 2014 Bo Jin Fang Zhuan 60g
4 pieces in a tong, 32 pieces in a jian
Bo Jin Fang Zhuan 2013 Bo Jin Fang Zhuan 60g
4 pieces in a tong, 32 pieces in a jian