Biao Bing

Biao Bing
老同志骉饼

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Biao Bing 2014 Biao Bing 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian