Bao Tu Ying Cai

Bao Tu Ying Cai
宝兔迎财

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bao Tu Ying Cai 2011 Bao Tu Ying Cai 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian