Bao Tang Lao Zhai

Bao Tang Lao Zhai
老同志保塘老寨

Propose Changes

Haiwan

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bao Tang Lao Zhai 2017 Bao Tang Lao Zhai 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bao Tang Lao Zhai 2016 Bao Tang Lao Zhai 500g