Ban Zhang Zhen Cang Qing Bing

Ban Zhang Zhen Cang Qing Bing
班章珍藏青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Zhen Cang Qing Bing 2004 Ban Zhang Zhen Cang Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Ban Zhang Zhen Cang Qing Bing 2000 Ban Zhang Zhen Cang Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian