Ban Zhang Sheng Tai Yi Hao Qing Bing

Ban Zhang Sheng Tai Yi Hao Qing Bing
班章生态一号青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Sheng Tai Yi Hao Qing Bing 2002 Ban Zhang Sheng Tai Yi Hao Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian