Ban Zhang Sheng Tai Qing Zhuan

Ban Zhang Sheng Tai Qing Zhuan
班章生态青砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Sheng Tai Qing Zhuan 2002 Ban Zhang Sheng Tai Qing Zhuan 250g