Ban Zhang Er Hao

Ban Zhang Er Hao
班章二号

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Er Hao 2003 Ban Zhang Er Hao 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian