Ban Zhang Da Yi Hao

Ban Zhang Da Yi Hao
班章大一号

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Ban Zhang Da Yi Hao 2000 Ban Zhang Da Yi Hao 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian