Ban Zhang Da 2 Hao Shu Bing

Ban Zhang Da 2 Hao Shu Bing
班章大2号熟饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Ban Zhang Da 2 Hao Shu Bing 2000 Ban Zhang Da 2 Hao Shu Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian