Bai Zhen Gong Bing

Bai Zhen Gong Bing
白针贡饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bai Zhen Gong Bing 2007 Bai Zhen Gong Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Bai Zhen Gong Bing 2006 Bai Zhen Gong Bing 250g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian
Bai Zhen Gong Bing 2005 Bai Zhen Gong Bing 250g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian