Ba Wang Bing

Ba Wang Bing
老同志霸王饼

Propose Changes

Haiwan

3000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ba Wang Bing 2014 Ba Wang Bing 3000g