An Xiang

An Xiang
暗香

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

An Xiang 2007 An Xiang 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian