Edit Ren Min Ri Bao Ding Zhi Ji Nian Cha

View on Site

Propose Changes to: Ren Min Ri Bao Ding Zhi Ji Nian Cha
老同志人民日报定制纪念茶

Chinese Characters: 老同志人民日报定制纪念茶
Size: 400
Tea Type: Ripe Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/379/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150819103108.jpg?1439952083
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: