Edit Te Zhi Sheng Tai Qi Zi Bing ( Tie Bing )

View on Site

Propose Changes to: Te Zhi Sheng Tai Qi Zi Bing ( Tie Bing )
沱茶特制生态七子饼(铁饼)

Chinese Characters: 沱茶特制生态七子饼(铁饼)
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/000/117/thumb/%E7%89%B9%E5%88%B6%E7%94%9F%E6%80%81%E4%B8%83%E5%AD%90%E9%A5%BC%EF%BC%88%E9%93%81%E9%A5%BC%EF%BC%89.jpg?1432090308
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: